Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z gmin będących w otulinie SPN (gminy: Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko, Łeba, Nowa Wieś Lęborska) do udziału w III konkursie plastycznym w ramach „Prezentacja roślin i zwierząt Muzeum SPN w Czołpinie”. Również w tym roku będziemy przedstawiać wybrane gatunki roślin lub zwierząt, które można obejrzeć i poznać zwiedzając ekspozycję Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie.

Praca plastyczna przedstawiajaca wiele meduz unoszacych się w morzu, pośród nich pływa człowiek. U góry obrazka widoczne dwie łódki.
II Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym; fot. Maria Machura

Pracę dziecka oraz formularz zgłoszenia należy przysłać w formie skanu lub zdjęcia na specjalny adres e-mail: konkurs.przedszkole.2022@slowinskipn.pl podany w regulaminie konkursu. Na prace dzieci czekamy do 7 grudnia 2022r. (środa). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 13 grudnia 2022r. (wtorek) na stronie internetowej Organizatora, tj. www.slowinskipn.pl oraz na stronie Muzeum SPN w Czołpinie poisslowinskipn.pl.
Rodzice/opiekunowie prawni autorów zwycięskich prac zostaną powiadomieni o zwycięstwie dziecka za pośrednictwem adresu e-mail, z którego Organizator otrzymał pracę do oceny Jury. Drogą mailową zostanie również ustalony sposób dostarczenia nagród dla zwycięzców.
Serdecznie zapraszamy!

Załączniki :

Regulamin konkursu 3-4 latki, PDF, 105KB

Regulamin konkursu 5-6 latki , PDF, 122KB

Formularz zgłoszenia, PDF,201KB

Opis – chełbia modra, PDF,220KB

Opis – turbot, PDF,385KB

Print Friendly, PDF & Email