Chociaż powstanie parków narodowych jest pozytywnym przykładem antropopresji, w większości przypadków działalność człowieka niesie za sobą skutek negatywny dla środowiska naturalnego. Gatunek ludzki zajmuje coraz większe obszary Ziemi, a jego potrzeby cały czas rosną. Zajęcia pod tytułem „Czy grozi nam inwazja obcych – co to jest antropopresja?” mają na celu uwrażliwienie na potrzeby przyrody. Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób międzynarodowe konwencje i programy ochrony przyrody przyczyniają się do zachowania środowiska naturalnego. Przybliżony zostanie cel tworzenia parków narodowych i pozostałych form ochrony przyrody. Uczniowie poznają definicję i przykłady gatunków inwazyjnych, a także w jaki sposób ich obecność wpływa na ekosystem. Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie wokół Muzeum przybliżą uczniom niektóre gatunki synantropijne roślin i zwierząt. Ćwiczenia z segregacji śmieci zobrazują problem zanieczyszczenia środowiska odpadami i nauczą efektywnego ich segregowania.

Print Friendly, PDF & Email