Miło nam poinformować, że w marcu Projekt POIS.02.04.00-00-0008/16 uzyskał pozwolenie na roboty budowlane obejmujące dostawy i montaż wyposażenia oraz roboty budowlane związane z aranżacją ekspozycji i obsługą Muzeum. Zgodnie z dokumentacją projektową dla potrzeb organizacji muzeum i prezentacji treści merytorycznych, w budynku nr 1 zostaną wykonane moduły ekspozycji przedstawiającej wartości przyrodnicze i kulturowe Wybrzeża Słowińskiego oraz zaplecze edukacyjno-techniczne (sale: projekcyjna, edukacyjna i konferencyjna, klatka schodowa i hol, ciągi komunikacyjne, szatnia). W budynku nr 2 zostanie wykonany moduł ekspozycji czasowych. W celu wypełnienia założeń funkcjonalno-użytkowych dla muzeum zostaną wykonane niezbędne instalacje (nagłośnienie, monitoring wizyjny, oświetlenie ekspozycyjne, sieć AV, klimatyzacja), a także zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie, w tym systemy oraz aplikacje do zarządzania i udostępniania ekspozycji oraz prezentacji kontentu merytorycznego muzeum. Zostaną także zakupione wartości niematerialne i prawne zainstalowane na stałe w projekcie wymagane do wykonania treści merytorycznych modułów tematycznych ekspozycji, projekcji filmowych, prezentacji multimedialnych. Realizacja III kwartał 2017 – IV kwartał 2018. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – Słowiński Park Narodowy

 

Print Friendly, PDF & Email