Dnia 24 maja każdego roku obchodzimy swoje święto – Europejski Dzień Parków Narodowych. Rozwój idei ochrony obszarowej mającej na celu zachowanie przyrody w jej dzikiej postaci z perspektywy czasu pokazał, że był to słuszny krok. Parki Narodowe stanowią, wraz ze swoim unikalnym krajobrazem i bogactwem przyrodniczym, wizytówkę poszczególnych regionów, krajów, czy biomów świata. Słowiński Park Narodowy jest pod tym względem na uprzywilejowanej pozycji, dzięki czemu już w roku 1977 znalazł się w grupie światowej sieci rezerwatów biosfery (program UNESCO).

Widok na otwartą i pofałdowana przestrzeń częściowo utrwalonych wydm. Pojedyncze, niewysokie sosny dopełniają krajobraz.
Jeden z typowych krajobrazów Słowińskiego Parku Narodowego, fot. Łukasz Fuglewicz

Z historycznego punktu widzenia niebagatelne znaczenie w promocji zabytków natury odegrała postać Johna Muira, a jego wyprawa po ostępach amerykańskich gór Sierra Nevada z Theodorem Roosveltem – ówczesnym prezydentem USA przeszła do kanonu opowieści o początkach ochrony przyrody.

Fragment łagodnego stoku wydmy z niską, zeschniętą trawą. W tle grupa sosen, błękitne niebo i pojedyncze obłoczki.
Wydma szara i początkowe stadium sukcesji roślinności, fot. Łukasz Fuglewicz

W Europie pierwszy park narodowy Sarek powstał 24 maja 1909 roku w Górach Skandynawskich (Szwecja), co z czasem dało pretekst do ustanowienia święta parków narodowych.
A jak wygląda sytuacja parków narodowych współcześnie?
W 2018 roku w Estonii powstał nowy Park Narodowy (Alutaguse), w 2019 roku na Ukrainie powiększono część istniejących parków narodowych, a powołanie do życia dwóch nowych weszło na drogę legislacyjną. W grupie wyjątkowych i niepowtarzalnych miejsc zasługujących na ochronę na najwyższym poziomie w Polsce wymienia się między innymi rejony Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Pogórza Przemyskiego czy Mazury, a na świecie obszary morskie. W tym ostatnim kontekście warto wspomnieć o Słowińskim Parku Narodowym, który po rozszerzeniu granic w 2004 roku stał się jednocześnie parkiem morskim.

Widok na morze. Krajobraz naturalny w postaci wody oraz olbrzymiej chmury deszczowej obejmującej połowę kadru.
Obszar morski stanowi istotną część Słowińskiego Parku Narodowego, fot. Łukasz Fuglewicz
Print Friendly, PDF & Email