Człowiek w procesie produkcji i konsumpcji zmuszony jest korzystać z zasobów naturalnych Ziemi. Zajęcia pod tytułem „Gdy zostanie wycięte ostanie drzewo – nie będzie już niczego?” pozwalają pokazać ich uczestnikom jak pogodzić ludzkie interesy z ochroną zasobów naszej planety i jak najefektywniej wykorzystywać jej zasoby bez szkody dla ekosystemów. Przy pomocy ekspozycji muzealnej „Ekosystem torfowiska” prowadzący przedstawi różnice pomiędzy torfowiskiem wysokim, niskim i przejściowym, a także wytłumaczy procesy prowadzące do ich powstania oraz wskaże gatunki roślin, które rosną w tak szczególnych warunkach. Uczniowie poznają cykl hydrobiologiczny i procesy samoregeneracji powietrza i wody. Zastanowią się również w jaki sposób możemy chronić nasz ekosystem i jakie są główne kierunki rekultywacji, czyli przywracania wartości przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka. Na koniec zajęć w ramach ćwiczeń, uczestnicy będą mieli możliwość przeobrazić się w poszukiwaczy bursztynu bądź samodzielnie stworzą sztuczną bryłkę tej kopalnej żywicy z zatopionymi wewnątrz skarbami. 

Print Friendly, PDF & Email