Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 r. będzie udostępnione dla zwiedzających w godzinach od 10:00 do 14:00. Ekspozycję można zwiedzać od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę, to jest: 7 i 21 października, 4 i 18 listopada, 2, 16 i 30 grudnia 2023 r. za wyjątkiem świąt oraz dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku.
W godzinach: 10:30; 11:30; 12:30 zapraszamy na projekcję filmu 3D.

Print Friendly, PDF & Email