Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z gmin będących w otulinie SPN (gminy: Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko, Łeba, Nowa Wieś Lęborska) do udziału w II konkursie plastycznym w ramach „Prezentacja roślin i zwierząt Muzeum SPN w Czołpinie”. Również w tym roku będziemy przedstawiać wybrane gatunki zwierząt, które można obejrzeć i poznać zwiedzając ekspozycję Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią pracę dziecka oraz formularz zgłoszenia należy dostarczyć w formie skanu lub zdjęcia na specjalny adres e-mail: konkurs.przedszkole.2021@slowinskipn.pl podany w regulaminie konkursu. Prace należy przesłać w terminie do 30 czerwca 2021r (środa). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 12 lipca 2020 r. (piątek) na stronie internetowej Organizatora, tj. www.slowinskipn.pl oraz na stronie Muzeum SPN w Czołpinie www.poisslowinskipn.pl.

Rodzice/opiekunowie prawni autorów zwycięskich prac zostaną powiadomieni o zwycięstwie dziecka za pośrednictwem adresu e-mail, z którego Organizator otrzymał pracę do oceny. Drogą mailową zostanie również ustalony sposób dostarczenia nagród dla zwycięzców.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu 3-4 latki (PDF,105KB)
  2. Regulamin konkursu 5-6 latki (PDF,105KB)
  3. Formularz zgłoszenia (PDF, 200KB)
  4. Opis – mewa srebrzysta (PDF, 87KB)
  5. Opis – bielik (PDF, 96KB)

Print Friendly, PDF & Email