Ostatnie artykuły na tej stronie były o roślinach i zwierzętach, które swoje życie związały z piaszczystym środowiskiem wydm i plaży. Mimo, iż w naszym ludzkim pojęciu są to siedliska mało przyjazne, to dla piaskolubnej flory i fauny są po prostu domem, miejscem zamieszkania, żerowania i odpoczynku. Niestety, mimo licznych kampanii edukacyjnych, wciąż jesteśmy w tym środowisku niepożądanymi intruzami. Jednym z wielu naszych grzechow, mającym wpływ również i na nasze zdrowie, jest pozostawianie wszędzie ogromnej ilości odpadów, przede wszystkim plastikowych: worków, torebek, kubków, butelek, zabawek. Około 10 procent z globalnie wyprodukowanego plastiku trafia do wszechoceanu. Największa plama śmieci zwana Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci dryfuje w północnej części Oceanu Spokojnego i zajmuje powierzchnię ponad 700 tys. kilometrów kwadratowych.

Plastik w kidzinie (M. Lange)

Plastik, za sprawą promieni UV, tarcia ziarenek piasku, czy działania morskiej wody, rozkłada się do mikrocząstek (wielkość ziaren, granulek, płatków, włókien w zakresie od 0,1 μm do 5 mm), które następnie mylone z pokarmem, zjadane są przez zwierzęta morskie, a te z kolei lądując na talerzu, przedostają się do naszego organizmu. Według naukowych szacunków w toni wód morskich i oceanicznych unosi się od 93 do 268 tysięcy ton mikroplastiku. Niektóre tworzywa są jednak cięższe od wody i opadają zalegając na dnie w równie ogromnych ilościach. Mikroplastik tworzą między innymi polipropylen, polietylen, polistyren, włókna nylonowe, stylonowe, akrylowe, mikrocząsteczki poliuretanowe. Zagrożenie nie wynika z samego faktu połknięcia cząsteczek mikroplastiku, ale z tego, że może on wydzielać szkodliwe substancje, które kumulując się w naszym organizmie mają wpływ na większą zachorowalność na astmę, alergie, nowotwory, a nawet choroby psychiczne czy autyzm!

Śmieci na plaży Fot. M. Lange

Podstawowe reguły Zero Waste czyli przepisy prowadzące do ograniczenia liczby odpadów (w tym plastiku) sprowadzają się do tzw. 5R, czyli:

  • Refuse(odmawiaj) np. jednorazowych opakowań
  • Reduce(ograniczaj) liczbę przedmiotów do tych, które są niezbędne do życia
  • Reuse(używaj ponownie) np. rzeczy i opakowań wielokrotnego użytku
  • Recycle(segreguj i przetwarzaj) segreguj śmieci, zbędne rzeczy przetwarzaj
  • Rot(kompostuj) używaj rzeczy, które mogą trafić na kompost.

Pamiętajmy o tym podczas codziennych czynności, wypoczywając nad morzem, w górach, czy w domu. Dzięki takiej postawie, nie dość że przyczynimy się do ochrony środowiska, w którym my też przecież żyjemy, ale także do poprawy jakości życia nas samych i naszych bliskich.

Print Friendly, PDF & Email