„Moje przygody z przyrodą SPN” to kolejny temat zajęć realizowanych przez Słowiński Park Narodowy w ramach programu edukacyjnego „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”, tym razem w placówkach oświatowych na terenie powiatu lęborskiego. W ostatnim kwartale roku 2019 w zajęciach wzięło udział ponad 1500 uczniów z 7 placówek oświatowych.

Zajęcia poświęcone były przyrodzie bliskiej i znanej, bowiem dotyczyły lokalnych jezior, rzek, lasów czy gatunków roślin i zwierząt. Uczyły empatii do zwierząt oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Przedstawiały także przykłady nawyków i zwyczajów, które mają realny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Wiadomym jest, że bliższe poznanie przyrody i praw nią rządzących sprzyja bardziej świadomym wyborom w naszym codziennym życiu. Zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, czy wzrost liczby odpadów komunalnych w kontekście życia poszczególnych gatunków zwierząt okazały się dla dzieci tematem ciekawym i inspirującym. Problemy ochrony przyrody, przedstawione w przystępny sposób, często w formie zabawy, trafiły do serc i wyobraźni młodych ludzi, w tym także do najmłodszych odbiorców. Dzięki emocjonalnemu przekazowi, nie były one abstrakcją, lecz stały się ważnym elementem codziennego życia lokalnych społeczności.

O tym, że ochrona przyrody stała się wspólną sprawą, świadczyć może interwencja dziecka, które po zajęciach, zwróciło uwagę rodzicom palącym plastikowe odpady w piecu centralnego ogrzewania. Burzliwa dyskusja na ten temat wyszła poza krąg rodzinny i zapoczątkowała debatę z sołtysem na temat szkodliwości palenia śmieci.

Fakt, że prowadzący zajęcia pracownik SPN jest mieszkańcem tej samej gminy, czy powiatu pomaga identyfikować się z określoną grupą społeczną i wyzwala w młodych ludziach chęć i odwagę do podejmowania działań bezpośrednio w swoim otoczeniu. Takiej postawy serdecznie gratulujemy.

Print Friendly, PDF & Email