Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w miejscowości Czołpino, położonej na trasie Smołdzino-Kluki. Najwygodniejszym sposobem dotarcia do Muzeum jest dojazd do Parkingu Leśnego w Czołpinie, a następnie dojście szlakiem w kierunku latarni morskiej w Czołpinie. Rowerzyści mogą wjechać bezpośrednio na posesję Muzeum, gdzie przygotowano stojaki rowerowe.

Ekspozycja w Czołpinie prezentuje wartości przyrodnicze, ale także kulturowe. Pokazujemy jak położenie obszaru dzisiejszego Parku Narodowego w strefie brzegowej południowego Bałtyku ukształtowało nie tylko florę i faunę, ale także kulturę materialną i niematerialną regionu.

Muzeum wykonano w zabytkowej „Osadzie Latarników” z 1871r., w skład której wchodzą dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, stodoła, budynek inwentarski oraz budynek gospodarczy. Zabudowa nazwana została przez miejscową ludność „Osadą Latarników” lub „Domem Latarników” z uwagi na jej mieszkańców–latarników, którzy przez lata podtrzymywali światło latarni w Czołpinie.

Multimedialna ekspozycja stała została zaaranżowana w Budynku nr 1 (historycznie budynek mieszkalny), ekspozycje okresowe wystawiane są w Budynku nr 2 (historycznie stodoła). Pozostałe dawne budynki gospodarcze stanowią zaplecze administracyjne Muzeum. Informacja dotycząca ekspozycji stałej, wystaw czasowych oraz oferty edukacyjnej w Muzeum dostępna jest na stronie poislowinskipn.pl. Pozostałe dane o ofercie edukacyjnej realizowanej przez pracowników SPN można znaleźć na stronie https://slowinskipn.pl/pl/edukacja.

Rekomendujemy, aby przed zwiedzaniem Muzeum zapoznać się z zarządzeniem w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego, w tym w szczególności z Regulaminem udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie (zwanym dalej Regulaminem Muzeum).

Muzeum mieści się w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, w związku z tym pobierana jest opłata za wstęp do Parku Narodowego zgodnie z w/w zarządzeniem.

Poniżej zamieszczamy informacje, które pomogą zaplanować wizytę w Muzeum.

Godziny otwarcia

W sezonie letnim Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 17:00. Od października do kwietnia natomiast od 10:00 do 14:00 od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę.

W cenie opłaty za wstęp do Muzeum oferujemy seans 3D. Film (ok. 20 min) prezentuje, jak i kiedy przebiegały procesy, które stworzyły dzisiejszy krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego.

Z uwagi na stopień trudności poruszanych zagadnień seans 3D polecamy starszym dzieciom i osobom dorosłym.

Seans 3D wyświetlany jest w godzinach:

 1. maj-wrzesień: 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30
 2. październik-kwiecień: 10:30; 11:30; 12:30

System rezerwacji wejść na ekspozycję z seansem 3D

Informujemy, że w Słowińskim Parku Narodowym dla grup zorganizowanych (grupy turystyczne liczące od 10 do 50 osób) funkcjonuje internetowy system rezerwacji wejść do Muzeum z seansem 3D Rezerwacja on-line W przypadku liczniejszych grup należy je podzielić i dokonać rezerwacji kolejnych terminów. Godziny rezerwacji wskazują czas rozpoczęcia seansu 3D.

Tylko potwierdzona rezerwacja jest gwarancją wejścia grupy zorganizowanej o wybranej godzinie na Ekspozycję z seansem 3D!

Audioprzewodnik/karty RFID/lekcja w Muzeum

Osobom zwiedzającym Muzeum indywidualnie rekomendujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem, który w ciekawy sposób oprowadzi po ekspozycji. Oprócz podstawowej ścieżki zwiedzania możliwe jest wybranie ścieżki rodzinnej dla rodziców z dziećmi oraz ścieżki rozszerzonej dla pasjonatów. Ścieżka dźwiękowa filmów dostępna jest tylko w audioprzewodniku. Wynajęcie audioprzewodnika jest w cenie opłaty za wstęp, ale możliwe pod warunkiem dostępności urządzeń w danym momencie. 

Alternatywą dla audioprzewodnika są karty RFID dostępne są w dwóch wariantach: dorośli i dzieci w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Pozwalają one na włączanie treści multimediów dostoswanych do wieku i preferowanego języka komunikacji zwiedzających. Urządzenia należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zwiedzania ekspozycji w Budynku nr 1 do punktu jego wydania, w celu uniknięcia włączenia się systemu antykradzieżowego.

Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) po ekspozycji może oprowadzić pracownik SPN (około 90 min.). Rezerwacja terminu: tel. 585008507 lub e-mail: m.administracja@slowinskipn.pl lub przewodnik PTTK w Słupsku-tel. 59 84 22 902, bądź w Lęborku–tel. 692 828 174 lub 500 180 012.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z windy po zgłoszeniu takiej potrzeby obsłudze Muzeum, osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu z odpowiednio opracowanej ścieżki zwiedzania.

Monitoring

Kompleks Muzeum wyposażono w system antykradzieżowy (audioprzewodnik, okulary, itp.) oraz monitoring wizyjny rejestrujący i archiwizujący obraz.

Organizacja zwiedzania

Ze względów bezpieczeństwa w Budynku nr 1 może znajdować się maksymalnie 170 osób, a w Budynku nr 2 do 49 osób. Przed rozpoczęciem zwiedzania, po wniesieniu opłaty za wstęp, grupy zorganizowane zobowiązane są pozostawić plecaki oraz duże torby w zamykanych szafkach, które znajdują się w Budynku nr 2, pozostali zwiedzający w szatni na parterze w Budynku nr 1. Tutaj znajduje się także Punkt Obsługi Zwiedzających, w którym wypożycza się audioprzewodniki oraz kodowane karty RFID.

Wejście do Muzeum należy zaplanować z co najmniej 30 minutowym wyprzedzeniem przed wybraną godziną wejścia na ekspozycję stałą, aby m.in. dokonać opłaty za wstęp, pozostawić bagaż i okrycia wierzchnie w wyznaczonych miejscach. Czas zwiedzania ekspozycji stałej z audioprzewodnikiem w wersji podstawowej wynosi około 1,5 godziny. W opcji z filmem należy dodać dodatkowe 20 minut. Korzystanie z rozszerzeń treści, jak np. filmy wydłuża czas zwiedzania zgodnie z wyborem zwiedzających.

Zgodnie z Regulaminem Muzeum, ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na 60 minut przed zamknięciem Muzeum, a ekspozycja wyłącza się automatycznie na 15 minut przed zamknięciem.

Wejście do muzeum w godzinach oznaczonych*oznacza świadomą rezygnację z wysłuchania całej ścieżki zwiedzania w audioprzewodniku.

Harmonogram wejść grup zorganizowanych na ekspozycję stałą w budynku nr 1 w okresie maj-wrzesień

Godz. Max. liczba osób  
  Ekspozycja z seansem 3D Ekspozycja
9:00   50
9:30 50 50
10:30 50 50
11:30 50 50
12:30 50 50
13:30 50 50
14:30 50 50
15:30*   50
16:00*   50

* czas zwiedzania krótszy niż czas nagrania podstawowej ścieżki zwiedzania w audioprzewodniku

Harmonogram wejść grup zorganizowanych na ekspozycję stałą w budynku nr 1 w okresie październik-kwiecień

Godz. Max. liczba osób  
  Ekspozycja z seansem 3D Ekspozycja
10:00   50
10:30 50 50
11:30 50 50
12:30* 50 50
13:00*   50

* czas zwiedzania krótszy niż czas nagrania podstawowej ścieżki zwiedzania w audioprzewodniku

O wejściach na ekspozycję, poza wyznaczonymi godzinami, decyduje obsługa Muzeum na podstawie aktualnej liczby zwiedzających w obiekcie. 

Opłata za wstęp

Zwiedzanie ekspozycji stałej w Budynku nr 1 wymaga wniesienia opłaty za wstęp w wysokości.

 1. dorośli: 10,00 zł
 2. uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 7,00 zł
 3. osoby w grupach powyżej 10 osób: 5,00 zł

Nie pobiera się opłaty za wstęp do Muzeum od:

 1. dzieci w wieku do lat 7
 2. osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 3. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora SPN na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 4. mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin
 5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 poz. 1832t.j. z późn. zm.), posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
 6. pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.

Wejście na teren Muzeum oraz wniesienie opłaty za wstęp oznacza akceptację postanowień Regulaminu udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie przez wszystkich zwiedzających.

Dwukondygnacyjny budynek z czerwonej cegły pokryty dachówką. Na wprost głównego wejścia do budynku rośnie kępa brzóz.
Budynek nr 1. Ekspozycja stała
Do budynku dawnej stodoły zbudowanej z czerwonej cegły prowadzi brukowana droga przy której stoją ławeczki. Budynek otoczony drzewami.
Budynek nr 2. Ekspozycja okresowa
Print Friendly, PDF & Email