Klimatem nazywamy całokształt zjawisk pogodowych, stale utrzymujących się na danym obszarze. Jest on jednym z czynników ekologicznych kształtującym środowisko przyrodnicze oraz wpływającym na istnienie i rozwój części ożywionej i nieożywionej środowiska. Klimat Ziemi zawsze ulegał zmianom. Skąd o tym wiemy? Z badań raf koralowych, odwiertów w lodzie, czy badań nacieków jaskiniowych (tzw. stalaktytów i stalagmitów). W przeszłości czynniki naturalne takie jak: erupcje wulkanów, zmiany kąta nachylenia kuli ziemskiej, czy zmiany na słońcu powodowały okresowe ocieplanie, czy ochładzanie naszej planety. W ostatnich latach odnotowano wyjątkowo szybkie ocieplenie klimatu. Naukowcy przypisują zwiększenie efektu cieplarnianego wzmożonej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dlatego też, obecnie używane określenie „zmiana klimatu” jest powszechnie odnoszone do zmian powodowanych działalnością człowieka, a w szczególności, do emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla i metan, które gromadzą się w atmosferze i zatrzymują ciepło.

Działalność przemysłu wiąże się na ogół z niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko. Powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, zubożenie różnorodności biologicznej. Przez całe wieki człowiek, chcąc żyć wygodniej, traktował przyrodę jako środek do zaspokojenia swoich potrzeb życiowych. Obecnie mając tego świadomość, powinniśmy redukować negatywne następstwa cywilizacji. W wielu wypadkach, nie da się ich całkowicie wyeliminować, ale można próbować je ograniczyć.

Dlatego też, nowe rozwiązania technologiczne zapewniające oszczędność energii, instalacja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków, czy budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci sanitarno-kanalizacyjnej, mają na celu ochronę środowiska. Powszechność i dostępność tych praktyk zależy od regulacji prawnych i wprowadzania ich w życie przez instytucje państwowe i samorządowe.

Również my wszyscy, zwykli mieszkańcy Ziemi, mamy wpływ na ograniczenie negatywnych skutków rozwoju cywilizacji. Nie musimy czekać na dyrektywy z góry, ale możemy sami zmieniać swoje zachowania, przyzwyczajenia, a przede wszystkim sposób myślenia. A w jaki sposób? Zapraszamy do drugiej części artykułu, który ukaże się niebawem.

Print Friendly, PDF & Email