Zespół budynków tworzących dawną „Osadę latarników” zaadaptowany na Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego już wkrótce przejmie funkcje podstawowego obiektu dla realizacji działań związanych z edukacją przyrodniczą. W kompleksie zostaną zaaranżowane powierzchnie ekspozycyjne prezentujące wartości przyrody i kultury, sale przeznaczone do zajęć kameralnych oraz zaplecze dla realizacji aktywności terenowych.

Adresatami przygotowanej przez edukatorów SPN oferty będą zarejestrowane grupy edukacyjne, reprezentujące lokalną społeczność, gminy położone w otulinie Parku, a także placówki oświatowe spoza powiatu słupskiego i lęborskiego. Zajęcia edukacyjna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i infrastruktury trenowej na posesji muzeum oraz ścieżce przyrodniczej „Światło latarni” przebiegać będą w dwóch podstawowych modułach:

  1. Zajęcie edukacyjne w oparciu o ekspozycję Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego.

Adresatem zajęć będzie każda zarejestrowana grupa edukacyjna. Lekcja muzealna prowadzona przez pracownika Słowińskiego Parku Narodowego służyć będzie przygotowaniu do odpowiedniego odbioru wartości przyrodniczych i kulturowych Parku. Zajęcia dostępne będą również dla grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych – w tym osób niewidomych i niedowidzących oraz osób niesłyszących.

  1. Zajęcia edukacyjne w „Zielonej Klasie” realizowane w ramach programu „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”.

Adresatem zajęć będą przede wszystkim grupy edukacyjne reprezentujące lokalną społeczność oraz gminy położone w otulinie Parku. Zajęcia trwające ok. 1,5 godziny prowadzone będą przez pracownika Słowińskiego Parku Narodowego w sześciu blokach tematycznych (do wyboru jeden temat):

  • Wkręceni w brzmienie Natury – jak bije serce przyrody?

Uczestnicy zajęć poznają: czym jest hałas i cisza; jakie są granice słyszalności dźwięków; poziom głośności różnych źródeł dźwięku; odgłosy przyrody, naturalne dźwięki, sygnalizację dźwiękową i echolokację; co to jest „śpiew wydm”.

  • Poczuj zapach przyrody – jaka jakość?

Uczestnicy zajęć dowiedzą się: czy jakość powietrza, wody i gleby ma wpływ na ekosystemy i bioróżnorodność; jak rozpoznawać (badać) jakość środowiska; co to są biowskaźniki.

  • Bałtyk marszczy czoło – czy grozi nam zalanie?

Uczestnicy zajęć dowiedzą się: czym jest globalne ocieplenie; czym grożą ekstremalne zjawiska pogodowe; jakie są metody przewidywania pogody; sposoby nawigacji i określania kierunków wiatru; jaka jest historia, kierunki przekształceń, zagrożenia dla Bałtyku.

  • Gdy zostanie wycięte ostatnie drzewo – nie będzie już niczego?

Uczestnicy zajęć poznają pojęcia: co to jest bursztyn, kiedy powstał, czy jest odnawialny; jaki jest czas odnawiania się zasobów naturalnych odnawialnych; czym jest torf, dawne i obecne zastosowanie torfu, rodzaje torfowisk, gatunki torfowiskowe.

  • Czy grozi nam inwazja obcych – co to jest antropopresja?

Uczestnicy poznają pojęcia: antropopresja, synantropizacja flory i fauny, gatunki rodzime, obce i inwazyjne, bioróżnorodność, ochrona gatunkowa i obszarowa; jak mona przyczynić się do powstania nowych obiektów ochrony; jak długo rozkładają się różnego typu odpady.

  • Przyroda systemem naczyń połączonych, czyli co mamy pod stopami?

Uczestnicy dowiedzą się: jak wygląda piasek; co to jest żwir; skąd pochodzą i ile mają lat głazy narzutowe; jakiego rodzaju skały mamy pod stopami i jakie konsekwencje niesie to dla reszty ekosystemów; czym są otoczaki.

Print Friendly, PDF & Email