Jakość powietrza, wody i gleby ma wpływ nie tylko na ekosystemy i bioróżnorodność ale także na codzienne życie każdego z nas. Dlatego tak ważne jest aby poznać źródła zanieczyszczeń i metody walki z nimi. Uczestnicy zajęć pod tytułem „Poczuj zapach przyrody – jaka jakość?” będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia kilku ciekawych eksperymentów przy pomocy zestawu laboratoryjnego do badania jakości wody i gleby. W czasie wycieczki terenowej prowadzący zajęcia przekaże uczniom wiedzę na temat porostów, które mogą być wykorzystywane jako bioindykatory, jak również zapozna ich ze sposobem odczytu skali porostowej pozwalającej w łatwy sposób określić czystość powietrza. Oprócz porostów uczniowie zapoznają się również z biowskaźnikami czystości wód i gleby, czy też poznają objawy, które mogą świadczyć o skażeniu roślin różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Ekspozycja muzealna, a zwłaszcza jej część poświęcona idei tworzenia obszarów chronionych, w tym Słowińskiego Parku Narodowego, pozwoli uświadomić uczniom jakie są cele ochrony przyrody i w jaki sposób się je realizuje. 

Print Friendly, PDF & Email