Rok Botaniki (2022) wyznacza także 100 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Botanicznego i 55 lat od utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego. To dobry czas do przywołania postaci profesora Zygmunta Czubińskiego (1912 – 1967) – zasłużonego botanika i propagatora ochrony nadmorskiej przyrody.

Niebieska tablica z nazwą ulicy. W tle droga asfaltowa oraz duży budynek z czerwonym, spadzistym dachem.
Ulica Prof. Czubińskiego;fot. Ł. Fuglewicz

Profesor apelował już w 1946 roku, na łamach ogólnopolskiego czasopisma Chrońmy Przyrodę Ojczystą, w sprawie zabezpieczenia fragmentu polskiego wybrzeża dla ochrony zarówno roślin, zwierząt, krajobrazu, jak również budownictwa i wartości kulturowych polskich rybaków morskich. Z perspektywy lat można powiedzieć, że marzenie o powołaniu nadmorskiego parku narodowego ziściło się. Dla upamiętnienia zasług tej wybitnej postaci 19 września 1976 roku posadowiono w Smołdzinie głaz z pamiątkową tablicą określając profesora Czubińskiego współtwórcą Słowińskiego Parku Narodowego.

Potężny głaz posadowiony w cieniu wielkich cisów, a na nim tablica z napisem: Profesorowi Zygmuntowi Czubińskiemu, badaczowi przyrody Pomorza oraz współtwórcy Słowińskiego Parku Narodowego, Dyrektor i pracownicy, 19 września 1976 rok.
Głaz pamiątkowy przy dawnej siedzibie Muzeum SPN w Smołdzinie;fot. Ł. Fuglewicz
Print Friendly, PDF & Email