Słowiński Park Narodowy to obszar unikatowy, wyróżniający się bogactwem obszarów lądowych i wodnych o określonych cechach geograficznych, abiotycznych i biotycznych. Znawcy i miłośnicy przyrody z pewnością wypatrzą w Parku rośliny, które w Polsce występują pospolicie. Nieco trudniejszym zadaniem może być rozpoznanie tych, które występują na nielicznych stanowiskach, w tym w Słowińskim Parku Narodowym. Najtrudniejsze do obserwacji, z uwagi na skryty tryb życia, mogą okazać się zwierzęta.
Przed wizytą w Parku, zachęcamy więc do zapoznania się z ekspozycją dioram przyrodniczych, w których zaaranżowano siedliska Parku oraz występujące w nich gatunki roślin i zwierząt. Bałtyk, jeziora przymorskie, plaża, wydmy białe i szare, zagłębienia deflacyjne, bór bażynowy, torfowiska wysokie to wizytówka Słowińskiego Parku Narodowego. Zapraszamy na spotkanie z ich mieszkańcami w letniej i zimowej scenerii.

Print Friendly, PDF & Email