Trzy kondygnacje, 500 m2 powierzchni to przestrzeń, na której realizujemy opowieść o krajobrazie który ukształtowała Natura i aktywność człowieka. Przestrzeń, którą już wkrótce wypełnią dioramy, gabloty, makiety i multimedia. Środki przekazu użyte po to, aby stworzyć miejsce, w którym przekazywać będziemy wiedzę, którą przez 50 lat funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego dostarczyły liczne badania naukowe i monitoringowe. Pragniemy, aby każdy zwiedzający muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, bez względu na wiek i zainteresowania, znalazł odpowiedź na najważniejsze pytania: co, dlaczego i jak chronimy? Gdzie szukać tej informacji?

W każdym module ekspozycji umieszczono dedykowany kiosk multimedialny, w którym znajdują się najciekawsze informacje dla tematu wiodącego w danej sali. Przybliżymy zwiedzającym misję SPN oraz jego wartości przyrodnicze i kulturowe, odkryjemy fakty z życia wydm, rzek, jezior, Bałtyku, lasów, łąk i torfowisk, roślin, zwierząt, ale też przedstawimy życie ludzi, którzy swój los związali z morzem. Ekrany dotykowe będą w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, kontent aplikacji opracowano w językach polskim, angielskim i niemieckim, menu boczne zawiera dodatkowo słownik pojęć, ciekawostki i dodatkowe informacje dla pasjonatów. W każdym kiosku odrębny blok poświęcono przesłankom i przedmiotom ochrony w SPN. Dedykowaną zakładkę zawierającą interaktywne gry i zabawy edukacyjne jak m.in.: puzzle, rebusy, układanki stworzono także dla młodzieży szkolnej i dzieci. Wszystkim, którzy oczekują z niecierpliwością na Lekcje z klimatem w Słowińskim Parku Narodowym przedstawiamy przykłady infografiki realizowanej przez firmę TOUCAN SYSTEMS z Gdańska.

 

Print Friendly, PDF & Email