Rowokół jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie Wybrzeża Słowińskiego. Wzgórze, mimo iż niewielkiej wysokości – zaledwie 115 m nad poziomem morza, widoczne jest z miejsc odległych o kilkadziesiąt kilometrów. Dlatego od dawien dawna było doskonałym punktem orientacyjnym.

Pod stopami fotografa wydmy ruchome, z nimi gładka tafla jeziora Łebsko, a na horyzoncie po prawej stronie widać wyraźny stożek Rowokołu.
Panorama z Rowokołem na horyzoncie, fot. Mariusz Oszustowicz

Oddalone niemal 5,5 km w prostej linii od brzegu Bałtyku już od połowy XV wieku oznaczane było na mapach nawigacyjnych.
Jego niejasna przeszłość kulturowa od lat stanowi zagadkę dla naukowców. Na szczycie Rowokołu, w trakcie budowy wieży geodezyjnej w 1932 roku dokonano przypadkowego odkrycia kamiennych fundamentów średniowiecznej budowli, monet, szkieletów ludzkich i naczyń glinianych. Dzięki zachowanym dokumentom wiadomo, że w tym miejscu znajdowała się kaplica o pątniczej funkcji.
W trakcie kolejnych wykopalisk w 1962 roku na północno-wschodnim stoku odkryto dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne. Wewnątrz osady znajdowały się ślady ogromnych palenisk, które mogą świadczyć, że stale w nich podtrzymywano ogień. Prawdopodobnie w ten sposób oddawano kult słowiańskiemu bóstwu – Swarożycowi. Unoszący się dym musiał być dobrze widoczny zarówno z morza jak i bagien na równinach.

Wzgórze Rowokół i łąki w okolicach Smołdzina. Widok od strony północno-wschodniej.
Rowokół, fot. Karol Lipkowski

Nazwa Rowokołu prawdopodobnie ma pochodzenie skandynawskie i oznacza piaszczyste wzniesienie. Nagie i nieporośnięte lasem wzgórze w XVI – XVII wieku określane było jako „Biała Góra”. W 1984 roku Rowokół objęto ochroną rezerwatową jako cel ochrony podając „zachowanie zalesionego wzgórza … w równinnym krajobrazie Pobrzeża Słowińskiego, … oraz pozostałości słowiańskich grodzisk i miejsc kultowych”. W 2004 roku Rowokół włączono w granice Parku.
Na szczycie wzgórza znajduje się wieża widokowa, z której roztacza się wspaniała panorama Słowińskiego Parku Narodowego.

Wieża na Rowokole o stalowej konstrukcji ze spiralnie wijącymi się schodami i platformą ponad koronami drzew.
Wieża widokowa na Rowokole, fot. Elżbieta Pietkun
Print Friendly, PDF & Email