Słowiński Park Narodowy informuje o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. Zakup i montaż wyposażenia Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego.

Wykonawca – Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przez kolejne cztery kwartały zaprojektuje i wykona nowocześnie zaaranżowaną, multimedialną oraz interaktywną ekspozycję, poruszającą zagadnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wybrzeża Słowińskiego.

Realizacja zadania poszerzy spektrum dotychczas prezentowanych treści edukacyjnych w ofercie edukacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego, a także zapewni jej dostosowanie do poziomu poznawczego różnych grup odbiorców, w tym osób z dysfunkcjami. Efektem podjętych w Projekcie działań będzie wsparcie ośrodka edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego w realizacji kompleksowej i całorocznej oferty edukacyjnej o rozszerzonym zakresie programowym oraz zasięgu oddziaływania na poziomie ok. 30000 osób rocznie.

W trzecim kwartale 2017r. Wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej, w której zawarte zostaną rozwiązania w zakresie sposobu prezentacji treści merytorycznych oraz aranżacji jeszcze pustych wnętrz muzeum.

Print Friendly, PDF & Email