Z przyjemnością informujemy, że kompleks Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie zyskał kolejny element infrastruktury edukacyjnej.
W ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0202/17 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Nawigacja w  Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” wykonano 5 sztuk tablic edukacyjnych o następującej tematyce:

  • 1.„Gatunki inwazyjne”
  • 2.„Organizmy wskaźnikowe”
  • 3.„Alfabet Morse’a”
  • 4.„Zasoby naturalne”
  • 5.„Skala Beauforta”

Tablice stanowią wyposażenie do realizacji zajęć edukacyjnych dotyczących między innymi skutków występowania w środowisku naturalnym obcych inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt oraz metod ich zwalczania. Zawarte w nich treści ułatwią udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie organizmy wykorzystywane są do bioindykacji środowiska i co to jest skala porostowa, a także przy pomocy skali Beauforta pozwolą na opisanie różnych stanów morza lub zjawisk pogodowych na lądzie.

Tablice zaprojektowano zgodnie z systemem wizualizacji SPN i zamontowano na drewnianych stelażach na terenie nowego muzeum Parku.

Print Friendly, PDF & Email