Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. będzie udostępnione dla zwiedzających w godzinach 10:00 – 14:00. Wystawa będzie czynna od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku zgodnie z załączonym kalendarzem.

Kalendarz udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie w okresie październik – grudzień 2020r.
Print Friendly, PDF & Email