Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., zgodnie z zarządzeniem dyrektora Parku nr 22/2019, będzie udostępnione dla zwiedzających w godzinach 10:00 – 14:00. Wystawa będzie czynna od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku zgodnie z załączonym kalendarzem.

Harmonogram otwarcia Muzeum SPN w Czołpinie w okresie styczeń - marzec 2020r.
Print Friendly, PDF & Email