W związku z zakończeniem tegorocznego sezonu letniego począwszy od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 marca 2020r. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie zgodnie                       z zarządzeniem dyrektora Parku nr 22/2019 będzie udostępnione dla zwiedzających w godzinach 10:00 – 14:00. Wystawa będzie czynna od wtorku do piątku oraz co drugą sobotę, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku. Kalendarz udostępnienia Muzeum SPN w Czołpinie w IV kwartale 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email