Czym właściwie jest cisza? Słownik języka polskiego PWN definiuje ciszę jako stan, w którym nie rozlegają się żadne dźwięki. Jednak, czy w naturze, możemy zaznać prawdziwej ciszy? Środowisko przyrodnicze jest wszak dość głośne dzięki dźwiękom wydawanym przez zwierzęta czy zjawiska pogodowe. Zajęcia „Wkręceni w brzmienie natury – jak bije serce przyrody” pozwalają poznać i zrozumieć swoistą „ciszę”, spokój i harmonię otaczającej nas przyrody, a także tłumaczą w jaki sposób na organizmy żywe, w tym człowieka, wpływa hałas. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się czym są „powietrzne brudy”, jakie zakresy dźwięków słyszy człowiek, czym są infra i ultradźwięki oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez zwierzęta.  Zastanowią się także nad sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom hałasu. Warsztaty z użyciem stetoskopów pomogą usłyszeć dźwięki z pozoru niesłyszalne, a specjalnie dedykowana aplikacja lub płyta CD dołączona do pakietu edukacyjnego, umożliwią wysłuchanie dźwięków charakterystycznych dla Słowińskiego Parku Narodowego czyli wsłuchanie się w „brzmienie natury”. Dzięki prezentowanym w Muzeum ekosystemom młodzież pozna zwierzęta, których głosy odsłuchiwane były w trakcie zajęć.

Print Friendly, PDF & Email