W dniu 22 listopada 2022 roku 5-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, czyli Słowiński Park Narodowy, złożona z 2 artystów-plastyków
i 3 pracowników Parku, dokonała oceny prac nadesłanych na Konkurs na stworzenie logotypu Słowińskiego Rezerwatu Biosfery.

Komisja spośród 34 nadesłanych prac wybrała 3 zwycięskie projekty:

I miejsce – Milena Daria Bownik z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie

II miejsce – Zuzanna Kalińska z Collegium Da Vinci w Poznaniu

III miejsce – Olaf Stachurski z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zwycięzcy Konkursu od I miejsca do III  miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację PGE w formie vouchera o wartości:

 I miejsce – 3000,00 zł (pomniejszona o wartość podatku VAT wynoszącego 10%)

 II miejsce – 1500,00 zł

 III miejsce –  500,00 zł.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym Uczestnikom bardzo dziękujemy za liczny udział oraz przygotowanie tak wyjątkowych, unikatowych i różnorodnych prac. Wysoki poziom prac spowodował, że Członkowie Komisji Konkursowej długo debatowali nad wyborem najlepszych projektów, które najbardziej oddają charakter Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. Już wkrótce planujemy uroczyste wręczenie nagród w terminie uzgodnionym
z Fundatorem nagród i Laureatami. Zwycięska praca p. Mileny Darii Bownik:

Logotyp w formie graficznej złożony z 3 kolorów, stylizowanymi literami S, R, B i stylizowaną mewą srebrzystą.
Nagrodzona praca; autor: Milena Daria Bownik
Print Friendly, PDF & Email