Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022r. będzie udostępnione dla zwiedzających w godzinach 10:00 – 14:00. Ekspozycja będzie czynna od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę,to jest: 15 i 29 stycznia, 12 i 26 lutego oraz 12 i 26 marca 2022r. za wyjątkiem świąt oraz dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku.
W godzinach: 10:30; 11:30; 12:30 zapraszamy na projekcję 3D.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii zwiedzających obowiązują poniższe ograniczenia, nakazy i zakazy:

  • limit osób zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów, do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych,
  • nakaz zakrywania ust i nosa.


Print Friendly, PDF & Email