Ekspozycja Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie w okresie od 1 maja do 30 września 2022r. udostępniona jest dla zwiedzających codziennie za wyjątkiem poniedziałków, w godzinach 9:00 – 17:00.
W ramach wystawy zapraszamy na projekcję filmu 3D o tym, jak i kiedy przebiegały procesy, które stworzyły krajobraz dzisiejszego Parku Narodowego.


Print Friendly, PDF & Email