Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Do zwiedzania udostępniono ekspozycję w Muzeum SPN w Czołpinie.
 2. Godziny otwarcia Muzeum: wtorek – niedziela 9:00 – 17:00.
 3. Maksymalna liczba osób jednocześnie zwiedzających ekspozycję w budynku nr 1 wynosi 75 osób, w budynku nr 2 wynosi 15 osób.
 4. Maksymalna liczba osób na jedno stanowisko kasowe wynosi 1.
 5. W widocznych miejscach (przed wejściem do budynków nr 1 i 2 oraz przed kasą) umieszczono informację o maksymalnej liczbie zwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w danej przestrzeni.
 6. Zwiedzającym udostępniono wyłącznie toalety zewnętrzne w budynku administracyjnym.
 7. Zwiedzającym zapewniono środki do dezynfekcji rąk (płyn dezynfekujący – przed wejściem do budynku nr 1 i 4, mydło odkażające – w toaletach). 
 8. W widocznym miejscu wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje odkażania rąk.
 9. W łatwo dostępnym miejscu umieszczono potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 10. Na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja klamek, lad, toalet i innych często dotykanych powierzchni
 11. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji stanowisk ekspozycji: 12:00–13:00; 16:00-17:00.

Zasady obowiązujące zwiedzających:

 1. W budynkach Muzeum należy bez wezwania stosować środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice lub inne środki ochrony twarzy oraz rękawiczki z uwagi na ekrany dotykowe, które znajdują się obiekcie.
 2. Szatnie muzealne są wyłączone z użytkowania.
 3. Przed wejściem do budynku nr 1 oraz do toalety zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 4. Zużyte środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki), w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane wyłącznie do oznaczonego pojemnika.
 5. Zwiedzający zobowiązani są zachować odpowiedni dystans między osobami niespokrewnionymi, niezamieszkującymi w jednym gospodarstwie domowym.
 6. W obiekcie do odwołania zawiesza się udostępniane zwiedzającym urządzeń multimedialnych: audioprzewodniki, VR, lunety, stanowiska odsłuchowe.
 7. W obiekcie do odwołania zawiesza się udostępnianie zwiedzającym seansu 3D oraz systemu rezerwacji wejść on-line.
 8. “Obiekt do odwołania nie jest udostępniany do realizacji zajęć edukacyjnych
 9. Zaleca się stosowanie płatności bezgotówkowych.
Print Friendly, PDF & Email