Zasady obowiązujące zwiedzających:

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii, Muzeum SPN w Czołpinie jest nieczynne od 7 listopada do 27 grudnia.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Do zwiedzania udostępniono ekspozycję w Muzeum SPN w Czołpinie.
 2. Godziny otwarcia Muzeum:

maj-wrzesień: 9:00–17:00(wtorek-niedziela)

październik–kwiecień: 10:00–14:00(wtorek-piątek oraz co druga sobota, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku)

 1. Maksymalna liczba osób jednocześnie zwiedzających ekspozycję w budynku nr 1 wynosi 75 osób, w budynku nr 2 wynosi 15 osób.
 2. Maksymalna liczba osób na jedno stanowisko kasowe wynosi 1.
 3. W widocznych miejscach (przed wejściem do budynku nr 1 i 4) umieszczono informację o maksymalnej liczbie zwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w danej przestrzeni.
 4. Zwiedzającym udostępniono wyłącznie toalety zewnętrzne w budynku administracyjnym.
 5. Zwiedzającym zapewniono środki do dezynfekcji rąk (płyn dezynfekujący – przed wejściem do budynku nr 1 i 4, mydło odkażające – w toaletach).
 6. W widocznym miejscu wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje odkażania rąk.
 7. W łatwo dostępnym miejscu umieszczono potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 8. Na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja klamek, lad, toalet i innych często dotykanych powierzchni.
 9. Wyznaczono ruchomą przerwę techniczną w celu dezynfekcji stanowisk ekspozycji o długości 15 minut pomiędzy 12:30–14:30 optymalnie do frekwencji zwiedzających.
 10. Zwiedzającym udostępniono wyłącznie audioprzewodniki i słuchawki poddane dwustopniowej dezynfekcji.
 11. W obiekcie do odwołania zawiesza się udostępniane zwiedzającym urządzeń multimedialnych: VR, lunety, stanowiska odsłuchowe.
 12. W obiekcie do odwołania zawiesza się udostępnianie zwiedzającym seansu 3D oraz systemu rezerwacji wejść on-line.

Zasady obowiązujące zwiedzających:

 1. W budynkach Muzeum należy bez wezwania stosować środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice lub inne środki ochrony twarzy oraz rękawiczki z uwagi na ekrany dotykowe, które znajdują się obiekcie.
 2. Szatnie muzealne są wyłączone z użytkowania.
 3. Przed wejściem do budynku nr 1 oraz do toalety zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 4. Zużyte środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki), w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane wyłącznie do oznaczonego pojemnika.
 5. Zwiedzający zobowiązani są zachować odpowiedni dystans między osobami niespokrewnionymi, niezamieszkującymi w jednym gospodarstwie domowym.
 6. Zalecamy korzystanie z formy płatności bezgotówkowych lub online pod linkiem https://slowinskipn.eparki.pl/.
Print Friendly, PDF & Email