Dostępność

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z windy po zgłoszeniu takiej potrzeby obsłudze Muzeum, osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu z odpowiednio opracowanej ścieżki zwiedzania (audioprzewodnik).

Print Friendly, PDF & Email