Nadużycia POIiŚ

W związku z realizowanym przez Słowiński Park Narodowy projektem pn. „Nawigacja w Przyszłość – Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo – Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres nadużycia.POIS@mir.gov.pl

lub

  1. skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Print Friendly, PDF & Email