Cele projektu

Realizacja projektu umożliwi:

 • dostęp osób z dysfunkcjami do oferty edukacyjnej i ekspozycji przyrodniczych
 • organizację aktywnych form edukacji: szkoleń, warsztatów, konferencji i sympozjów dedykowanych aspektom środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych mieszkańców otuliny SPN, w tym przedstawicieli administracji samorządowej
 • realizację treści programowych związanych z ochroną wartości kulturowych Parku Narodowego
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii ekspozycji
 • realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu informacji o środowisku
 • wykorzystanie potencjału edukacyjnego zabytkowych obiektów marynistycznych położonych na terenie Parku Narodowego, ukazujących związki Regionu z Bałtykiem i innymi elementami przyrody
 • ukierunkowanie i zrównoważone natężenie ruchu turystycznego
 • skuteczniejsze uświadamianie turystów korzystających z dojść do plaży w Czołpinie w aspekcie wartości przyrodniczych obszaru
 • zwiększenie efektywności edukacji biernej i czynnej
 • zwiększenie liczby turystów indywidualnych i grup nieformalnych, korzystających z oferty edukacyjnej SPN
 • budowanie pozytywnego wizerunku Parku w oczach lokalnej społeczności
 • dostęp do bazy edukacyjnej SPN kilku grup jednocześnie.
Print Friendly, PDF & Email