Realizacja potrzeb

Projekt bezpośrednio odpowiada na następujące potrzeby:

  • stworzenia edukacyjnej oferty wystawienniczej, eksponującej unikatowe wartości przyrodnicze Pomorza i mającej na celu odpowiednie przygotowanie turysty do odbioru walorów Parku dla zmniejszenia skutków antropopresji na obszar chroniony
  • poszerzenia oferty SPN dla zaspokojenia potrzeb różnych grup odbiorców, w tym osób z dysfunkcjami, z możliwością zastosowania nowoczesnych technologii ekspozycji
  • poprawy dostępu i prowadzenia kompleksowej edukacji ekologicznej z zakresu ochrony środowiska i przyrody
  • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i turystów o przyrodzie Wybrzeża Słowińskiego oraz jego przeszłości
  • ograniczenia negatywnych skutków wzrastającego ruchu turystycznego w obszarze chronionym, świadomego obcowania z przyrodą Parku oraz uwrażliwienia na potrzeby przyrody, które pojawiły się w konsekwencji przemian cywilizacyjnych
  • ochrony różnorodności biologicznej, w tym unikatowych obszarów cennych przyrodniczo województwa pomorskiego przed nadmierną penetracją przez turystów
  • promowania trendów zachowawczych przyrody, a także kultury Wybrzeża Słowińskiego i zachowanie w niezmienionym stanie obszarów o szczególnych walorach i znaczeniu dla gatunków i siedlisk
  • wykorzystania potencjału tradycji marynistycznych Pomorza
  • stymulowania efektywnego wykorzystywania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Wybrzeża Słowińskiego w turystyce do działań edukacyjno-kulturalnych, poprzez dodanie innowacyjnej wartości, w postaci muzeum latarnictwa ukazującego jednocześnie związki człowieka z morzem i innymi wartościami przyrody, do rozpoznawalnych w Regionie i kraju produktów turystycznych, jakimi są: Słowiński Park Narodowy, „Kraina w Kratę” i „Szlak Latarni Morskich”.
Print Friendly, PDF & Email