Z parkingu Jednostka Wojskowa w Czołpinie – wróć ok. 1km drogą asfaltową, skręć w lewo w kolejną węższą drogę, po ok. 200m skręć w lewo – szlak niebieski i po mniej więcej 150m jesteś na miejscu.

Link

Print Friendly, PDF & Email