W dniu 18 maja 2019r. w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie mieszczącym się w zabytkowej Osadzie Latarników odbyło się spotkanie z przewodnikami zrzeszonymi w Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku oraz Kole Przewodników PTTK Ziemi Lęborskiej w Lęborku. Wizyta przewodników w obiekcie miała na celu zapoznanie ich z nową ekspozycją wykonaną w ramach projektu „Nawigacja w Przyszłość – Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo–Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego” realizowanego z Funduszy Europejskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach umowy POIiŚ, nr projektu POIS.02.04.00-00-0008/16-00. Podczas spotkania zaprezentowano ekspozycję, na którą składa się łącznie siedemnaście modułów o tematyce przyrodniczej i kulturowej. Po obejrzeniu wystawy omówiono wspólnie zasady zwiedzania obiektu i możliwości korzystania z formularza rezerwacji, który dostępny jest na stronie https://poisslowinskipn.pl/. Kolejne warsztaty edukacyjne w Muzeum odbędą się jesienią bieżącego roku.

Print Friendly, PDF & Email