Edukacja

Oferta edukacyjna Muzeum skierowana jest do grup zorganizowanych, minimum 10-osobowych. Można korzystać z następujących opcji:

Oferta dla grup maksymalnie 30 osobowych (w przypadku większych grup należy je podzielić):

1.      Zajęcia edukacyjne (lekcja muzealna) w oparciu o ekspozycję Muzeum

·         Czas trwania 1,5 godziny

·         Doskonały wstęp do dalszego zwiedzania Parku

2.      Zajęcia terenowe

A. Na ścieżce przyrodniczej „Światło Latarni” (trasa: parking w Czołpinie – latarnia morska – plaża – Czerwona Szopa – woliera z bielikiem – parking w Czołpinie, dł. 5,5 km)

·         Czas trwania ok 3 godziny.

·         Wspólne odkrywanie tajemnic przyrodniczych i kultowych Parku.

B. Na szlaku do latarni morskiej w Czołpinie (trasa: parking w Czołpinie – niebieski szlak do latarni morskiej, dł. ok. 900 m).

·         Czas trwania 1,5 godziny.

·         Podążanie śladami latarników – droga do latarni dawniej i dziś.

C. Na szlaku przez Wydmę Czołpińską (trasa: parking w Czołpinie – Wydma Czołpińska – plaża – latarnia morska – parking w Czołpinie [lub w odwrotnym kierunku], dł. 9 km).

·         Czas trwania 3,5 – 4 godziny.

·         Mozaika ekosystemów SPN.

3.      Prelekcja, prezentacja multimedialna na tematy związane z ochroną przyrody w Polsce i w SPN, walorami przyrodniczo-kulturowymi Parku, florą i fauną SPN, do wyboru:

·         „Słowiński Park Narodowy – podstawy prawne funkcjonowania”

·         „Udostępnianie Parku, a cele ochrony przyrody”

·         „Walory przyrodniczo-krajobrazowe SPN”

·         „Piękno SPN” – dla młodszych

·         „Natura 2000. Siedliska przyrodnicze, ważne gatunki roślin i zwierząt. Edukacja na obszarze chronionym”

·         „Natura 2000. Ostoja Słowińska”

·         „Formy ochrony przyrody w woj. pomorskim”

·         „Ochrona obszarów wodno-błotnych”

·         „Światowy Dzień Mokradeł”

·         „SPN i jego awifauna”

·         „Dlaczego ptaki są wyjątkowe?”

·         „Dlaczego ptaki latają?”

·         „Ptaki – początek” – o praptakach

·         „Poznaj głosy ptaków”

·         „Głosy ptaków” – dla młodszych

·         „Imiona ptaków”

·         „Sowy”

·         „Dokarmianie ptaków zimą”

·         „Europejskie Dni Ptaków”

·         „Ptasia wizyta w ogrodzie”

·         „Ptasie migracje”

·         „Ślady zwierząt”

·         „Płazy SPN”

·         „Rośliny inwazyjne SPN”

·         „Roślinność Wybrzeża Bałtyckiego”

·         „Las blisko nas” – lasy i bory w SPN

Zajęcia edukacyjne są płatne. Odbywają się w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 15:00 i prowadzone przez pracowników Działu Edukacji SPN. Opłaty pobierane są zgodnie z zarządzeniem zarządzenie 16/2020 Dyrektora SPN dostępne pod linkiem : tutaj

Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie i rezerwacja terminu zajęć, którą można dokonać telefonicznie pod nr telefonu 59 848 91 33 (Dział Edukacji) lub 585 008 507 wew. 143 (Muzeum). Kolejny krok to wypełnienie i przesłanie na adres Parku (sekretariat@slowinskipn.pl lub m.administracja@slowinskipn.pl) formularza rejestracji grupy edukacyjnej, który dostępny jest tutaj.

Oferta dla grup maksymalnie 20 osobowych:

Słowiński Park Narodowy w ramach programu edukacyjnego „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” prowadzi zajęcia edukacyjne o tematyce:

·         Wkręceni w brzmienie Natury – jak bije serce przyrody?

·         Poczuj zapach przyrody – jaka jakość?

·         Bałtyk marszczy czoło – czy grozi nam zalanie?

·         Gdy zostanie wycięte ostatnie drzewo – nie będzie już niczego?

·         Czy grozi nam inwazja obcych – co to jest antropopresja?

·         Przyroda systemem naczyń połączonych, czyli co mamy pod stopami?

Podczas cyklicznych zajęć warsztatowych, opartych o dedykowane scenariusze, uczniowie otrzymują pakiety edukacyjne z kartami pracy i zeszytami tematycznymi. Komplety materiałów zawierają także skalę porostową, typologię chmur, alfabet Morse’a, karty do gry „Piotruś” z wybranymi siedliskami i typowym dla danego siedliska gatunkiem rośliny lub zwierzęcia, płytę CD z odgłosami natury, opaskę z czujnikiem UV, model 3D latarni morskiej w Czołpinie do samodzielnego składania oraz notes z ołówkiem. Program edukacyjny realizowany jest w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0202/17 dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W pierwszej kolejności nabór na zajęcia prowadzony jest wśród uczniów szkół objętych programem edukacyjnym Parku z gmin Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko i Łeba.

Print Friendly, PDF & Email