Czy istnieje problem globalnych zmian klimatu? Kiedy powstają i czym grożą ekstremalne zjawiska pogodowe? Czy wzrost średniej temperatury na Ziemi może zagrozić jej przyrodzie i ludziom? To tylko część pytań, które stawiamy uczestnikom zajęć „Bałtyk marszczy czoło – czy grozi nam zalanie?”. W trakcie spotkania uczniowie poznają proste sposoby przewidywania pogody. Na podstawie odczytów z przyrządów w budce meteorologicznej oraz obserwacji pogody w trakcie zajęć tworzą aktualną mapę pogody dla Wybrzeża Słowińskiego. Podczas zajęć przy makiecie przedstawiającej ukształtowanie dna i brzegu Bałtyku, pozez symulację topnienia lodowców, czyli stopniowe wypełnianie makiety wodą, obserwują skutki podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego. Część zajęć odbywa się w pomieszczeniach ekspozycyjnych Muzeum, np. w module „Jak ukształtował i zmieniał się Bałtyk”, dzięki interaktywnej projekcji uczniowie dowiadują się jakie procesy na przestrzeni dziejów doprowadziły do utworzenia Bałtyku w dzisiejszej formie, a po obejrzeniu map i urządzeń nawigacyjnych w modułach „Krótka historia nawigacji” i „Nowoczesne systemy nawigacyjne” nie straszne im będą poszukiwania „rozbitków” przy pomocy kompasów lub GPS-ów.

Print Friendly, PDF & Email