Dzień Czystego Powietrza wypada 14 listopada, w okresie grzewczym. Udział „czystej” energii z odnawialnych zasobów jest tym bardziej ważny że to, co emitujemy do atmosfery wpływa na otoczenie i na nasze zdrowie. Słowiński Park Narodowy jest po kolejnej edycji bezpłatnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych „Lekcje z klimatem”, na których to zajęciach uczestnicy dowiadywali się jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza oraz jak można im przeciwdziałać. Umiejętność posługiwania się skalą porostową i znajomość organizmów wskaźnikowych to kolejna wiedza jaką zdobyli uczniowie podczas warsztatów w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie.

Kora drzewa obrośnięta przez szary porost o kolistej i przylegającej formie. W tle zielonkawe wykwity innych porostów lub glonów.
Porost listkowaty,fot. Ł. Fuglewicz

Kolejne warsztaty, a podczas nich także temat „Poczuj zapach przyrody – jaka jakość?” już za rok, natomiast do tego czasu tematykę czystego powietrza poruszamy na zajęciach Torfowiska Słowińskiego Parku Narodowego. Tę propozycję adresujemy do uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z gmin bezpośrednio sąsiadujących z naszym Parkiem.

Print Friendly, PDF & Email