Dzień Oceanów to odpowiedni czas, by powiedzieć jak ważna jest woda w kontekście życia na Ziemi. Morze Bałtyckie stanowi zaledwie 0,4 % powierzchni Atlantyku jednocześnie jest większe niż Polska. Jak wiadomo – Ziemia to niebieska planeta, przy czym naszą uwagę jak dotąd skupiał ląd. To dlatego morza i oceany ciągle stanowią obszary mało poznane i niedoceniane – czas to zmienić!

Dzień Oceanów został powołany do życia w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przypada corocznie na 8 czerwca. Badania, kształtowanie świadomości morskiej (Ocean Literacy), zrównoważony rozwój ekosystemów morskich i ich ochrona to główne wyzwania stojące tak naprawdę przed każdym z nas bo wszyscy, jako globalne społeczeństwo, ponosimy odpowiedzialność za naszą planetę. Słowiński Park Narodowy podejmuje część tych wyzwań między innymi poprzez ochronę przyrody, badania ekosystemów wodnych i działalność edukacyjną.

Czarno upierzony ptak na plaży. Kormoran. W tle morze.
Morze to środowisko życia wielu zwierząt;fot. Anna Krukowska
Ostaniec z pojedynczego, małego otoczaka na plaży. Zdjęcie wykonane z poziomu ziemi, dominuje piasek.
Wiatr kształtujący strefę przybrzeżną “rodzi się” nad morzem;fot. Anna Krukowska
Procesy lodowe w strefie brzegowej morza. Lodowy płat w trakcie roztopów. Dzień słoneczny.
Bałtyk to morze zimne;fot. Anna Krukowska
Print Friendly, PDF & Email