Przemieszczając się czerwonym szlakiem pieszym przez Słowiński Park Narodowy możemy zaobserwować strefę ekotonu – sąsiadujących ze sobą układów roślinności. Na osi wschód – zachód, która w znacznej mierze pokrywa się pasem mierzei, siedliska roślinne wykształcają pasowy układ. Podążając tą trasą w drodze do, lub z Rowów, po stronie północnej podziwiać możemy siedliska borowe z dominującymi w warstwie drzew sosnami, po południowej natomiast strefę przyjeziorną z górującymi nad siedliskami olsowymi olszami. Od jeziora Gardno i otaczających go trzcin dzieli nas zaledwie kilkadziesiąt metrów. Sąsiedztwo jeziora odpowiada za dużą wilgotność podłoża, co przekłada się na wyjątkowo bujną roślinność w kolorze soczystej zieleni.

Gęsty, ciemny las. Dominują kolory zieleni i czarne pnie drzew.
Ols nad jeziorem Gardno;fot. Ł. Fuglewicz

Wśród gęstego listowia dojrzeć można rośliny niebyle jakie, bo strojne w kwiaty. Zapraszają, by się zatrzymać i sfotografować je ze ścieżki. Tojeść bukietowa to jedna z przedstawicielek swojego rodzaju występująca w bezpośrednim sąsiedztwie czerwonego szlaku.

Zbliżenie na pęd byliny i pomponowate, żółte kwiaty wyrastające w kątach liści.
Tojeść bukietowa;fot. Ł. Fuglewicz

Nie inaczej jest z psianką słodkogórz, która pyszni się kwiatami o budowie przypominającej kwitnące pomidory, bądź ziemniaki – wszak to ta sama rodzina botaniczna.

Na zielonym tle znajduje się kwiat z fioletowymi działkami wywiniętymi ku górze i z żółtym dziubkiem.
sianka słodkogórz;fot. Ł. Fuglewicz

Warto dodać, że psianka reprezentuje typ rośliny klasyfikowanej jako półkrzew. Podstawa rośliny jest zdrewniała, podczas gdy jej górna część zachowuje elastyczność i kruchość rośliny zielnej.

Print Friendly, PDF & Email