Słowiński Park Narodowy w lipcu 2016r. zakończył roboty budowlane polegające na adaptacji kompleksu obiektów w Czołpinie na potrzeby eskpozycji przyrodniczo-kulturowej. Przedsięwzięcie dofinansowano w części przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) z siedzibą w Warszawie.

Osadę zaprojektowano w 1871r. Tworzyły ją dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (gdzie wydzielono cztery mieszkania), stodoła, budynek inwentarski oraz budynki gospodarcze. Zabudowa nazwana została przez miejscową ludność „Osadą Latarników” lub „Domem Latarników” z uwagi na jej mieszkańców – latarników, którzy przez lata podtrzymywali światło latarni w Czołpinie, oddalonej o ok. 900 m od obiektu. Wówczas latarnicy używali oleju jako źródła światła. W okresie międzywojennym olej zastąpiono prądem, zmienił się charakter obsługi latarni, a niezamieszkana osada ulegała zniszczeniu.

[twenty20 img1=”353″ img2=”350″ offset=”0.5″]

W trakcie prac adaptacyjnych utrzymano charakter zabudowy. Odnowiono budynki z czerwonej cegły i pozostawiono na zachodniej ścianie byłego budynku mieszkalnego odporny na działanie silnych wiatrów, łupek mineralny. Budynki zyskały natomiast nową funkcję.

[twenty20 img1=”352″ img2=”349″ offset=”0.5″]

Ekspozycja zostanie zaaranżowana w budynku nr 1 (historycznie budynek mieszkalny) oraz budynku nr 2 (historycznie stodoła) w m. Czołpino, gmina Smołdzino, w obszarze objętym ochroną przyrody w formie parku narodowego, a także obszaru Ramsar, HELCOM, UNESCO MAB, BirdLife oraz Natura 2000 – PLB220003 “Pobrzeże Słowińskie” i PLH220023 “Ostoja Słowińska”. Pozostałe historyczne budynki gospodarcze stanowić będą zaplecze administracyjne muzeum.

Print Friendly, PDF & Email