Plażowicze postrzegają kidzinę jako „śmieci”, natomiast dla przyrodników jest ona cennym siedliskiem chronionym w ramach sieci Natura 2000. Część gatunków charakterystycznych dla tego siedliska to rośliny zagrożone w Polsce wyginięciem.

Na plaży, na styku wody morskiej i lądu, najczęściej zimą, a latem po sztormie, tworzy się wał plażowy zwany kidziną. Złożony jest on z organicznych szczątków wyrzuconych przez fale na brzeg morza. Wśród wielu resztek roślin i bezkręgowców pochodzących bezpośrednio z lądu znajdziemy w kidzinie morskie wodorosty, martwe ryby, meduzy, muszelki, a czasem także i bursztyn.

I tak, w kłębach szczątków roślinnych (Fot. 1), w których pożywienia szukają ptaki siewkowate (Fot. 2, biegusy zmienne), często znajdziemy widlika – glona z grupy krasnorostów (Fot. 3), a także morszczyn pęcherzykowaty należący do brunatnic (Fot. 4). Niekiedy można natrafić na znalezisko w postaci całych ryb. Częściej jednak będą to ich ości lub inne fragmenty, których zwierzęta żerujące na plaży nie zdążyły jeszcze wypatrzeć. Fotografia 5. przedstawia głowę belony, drapieżnej ryby, o zielonych ościach. Ich barwa spowodowana jest obecnością w nich substancji zwanej biliwerdyną. Czasami morze wyrzuca na brzeg liczne okazy chełbi modrej w postaci galaretowatych meduz (Fot. 6).

Ze względu na dużą ilość rozkładającej się materii organicznej, siedlisko to bogate jest w azot. Wiosną, na zapleczu plaży, gdzie po zimowych sztormach zalega dużo kidziny pojawia się dość szczególny zespół roślin. Tworzą go gatunki jednoroczne, o bardzo specyficznych wymaganiach, są jednocześnie azotolubne (nitrofilne), słono- i piaskolubne. Do najbardziej znanych należą trzy gatunki łobody, solanka kolczysta, rukwiel nadmorska, honkenia piaskowa, maruna nadmorska. Poza roślinami kidzinę zasiedlają gatunki zwierząt odżywiające się martwą materią organiczną (detrytofagi) i żerują w niej ptaki.

Plażowicze postrzegają kidzinę jako „śmieci”, natomiast dla przyrodników jest ona cennym siedliskiem chronionym w ramach sieci Natura 2000. Część gatunków charakterystycznych dla tego siedliska to rośliny zagrożone w Polsce wyginięciem.

Print Friendly, PDF & Email