Z przyjemnością informujemy, że Słowiński Park Narodowy przystąpił do realizacji Projektu POIS.02.04.00-00-0202/17 „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” w ramach Działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej Podtyp 2.4.6.a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010.
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej zwiedzających Słowiński Park Narodowy poprzez realizację programu edukacyjnego “Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”. Działania obejmują zakup dostaw i usług w zakresie pomocy dydaktycznych oraz realizację zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o ekspozycję muzeum SPN w Czołpinie oraz terenową infrastrukturę edukacyjną na posesji muzeum oraz ścieżce przyrodniczej „Światło Latarni” w Czołpinie.
Beneficjentami projektu będą w pierwszej kolejności uczniowie placówek oświatowych z gmin, na terenie których położony jest SPN: Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko oraz Łeba oraz z otuliny parku narodowego, a następnie grupy edukacyjne z innych regionów kraju.

Print Friendly, PDF & Email