Z przyjemnością zawiadamiamy, że w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie prowadzone są zajęcia w ramach programu „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” . Podczas zajęć, w których uczestniczy młodzież ze szkół objętych programem edukacyjnym Parku z gmin Ustka, Smołdzino, Główczyce, Wicko i Łeba, w trakcie sześciu różnych spotkań, poruszane są zagadnienia związane ze skutkami przemian cywilizacyjnych.

Głównym celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego uczniów, a także uwrażliwienie ich na potrzeby przyrody, które pojawiły się w związku z działaniem człowieka. Podczas cyklicznych warsztatów, opartych o dedykowane scenariusze, uczniowie otrzymują pakiety edukacyjne z kartami pracy i zeszytami tematycznymi. Komplety materiałów zawierają także skalę porostową, typologię chmur, alfabet Morse’a, karty do gry „Piotruś” z wybranymi siedliskami i typowym dla danego siedliska gatunkiem rośliny lub zwierzęcia, płytę CD z odgłosami natury, opaskę z czujnikiem UV, model 3D latarni morskiej w Czołpinie do samodzielnego składania oraz notes z ołówkiem.

Pomoce dla realizacji programu edukacyjnego zakupiono i wykonano w ramach umowy o dofinansowanie Projektu „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” nr POIS.02.04.00-00-0202/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Print Friendly, PDF & Email