Mokradła, zwane inaczej obszarami wodno-błotnymi, mają swój dzień. 2 lutego na całym świecie akcentuje się znaczenie wody w różnych kontekstach: ludzkim, przyrodniczym, ekologicznym. Co roku zmienia się akcent tego święta. Obecnie odchodzi się od podejścia czysto przyrodniczego – ochrona rzadkich zwierząt, roślin i grzybów rosnących na mokradłach, w kierunku „jednego zdrowia” (ang. One Health). Pojęcie to oznacza obszary wodno-błotne jako swoisty zwornik, miejsce gdzie spotykają się interesy wszystkich zainteresowanych. Korzyści z dobrostanu mokradeł to: zdrowe ekosystemy, czysta woda, dobra jakość życia i pożywienie.

W Słowińskim Parku Narodowym tematyka Międzynarodowego Dnia Mokradeł towarzyszyć nam będzie przez cały miesiąc – szczególnie podczas realizacji zajęć wyjazdowych do świetlic, szkół i przedszkoli. Pomorze Środkowe to miejsce bogate w wodę ze względu na szczególne uwarunkowania topograficzne. Rozległe równiny nadmorskie położone są niemal na poziomie morza przez co przepojone są wodami gruntowymi. Na zakończenie tego krótkiego tekstu przedstawiamy Państwu kilka kadrów z SPN i jego otuliny w porządku zima – wiosna – lato – jesień.

Rozlane wody na płaskim terenie. Sitowiska. Barwy płowe, jesienne.
Pustać – tereny nad jeziorem Łebsko w okolicach Przybynina; fot. Ł.Fuglewicz
Rozległa, otwarta przestrzeń trawiasta pokryta płytką, rozlaną wodą.
Polder przyległy do jeziora Gardno; fot. Ł.Fuglewic
Intensywna, bijąca po oczach zieleń. Bujna roślinność zielna otacza śródleśne rozlewisko wodne.
Torfowisko Wielkie Bagno w okolicach wioski Gać; fot. Ł.Fuglewicz
Odkryty - nie porośnięty przez roślinność brzeg jeziora. Toń wody ciągnie się jak okiem sięgnąć - po horyzont. Barwy szarobure, jesienne.
Solniska na wschodnich brzegach jeziora Łebsko; fot. Ł.Fuglewicz
Print Friendly, PDF & Email