Jednym z niezwykłych, „zaczarowanych” zbiorowisk leśnych w wydmowym krajobrazie Słowińskiego Parku Narodowego jest ols. Z racji bliskiego sąsiedztwa jezior, szczególnie wiosną, jest to las podtopiony, z często snującą się mgłą pomiędzy drzewami.

Wiosenny aspekt podtopionego lasu w okresie przed ulistnieniem. Obraz spójny o prostej kompozycji z wyróżniającym go jednym powalonym drzewem.
Ols w Kluckim Lesie, fot. Łukasz Fuglewicz

Takie warunki znakomicie znoszą olsze czarne. Podstawa ich pnia jest niezwykle rozbudowana, a drzewa każdym możliwym sposobem umocowują się do grząskiego gruntu. U ich nasady spotkamy wiele mchów, dla których wystające z wody korzenie stanowią jedyny suchy ląd. Gdy woda opadnie, wśród korzeni pojawia się wiele kryjówek chętnie wykorzystywanych przez zwierzęta.

Portret odziomka pojedynczej olszy. U podstawy drzewa widać wolne przestwory pomiędzy korzeniami oraz liczne mchy.
Podstawa pnia olszy, fot. Łukasz Fuglewicz

Tam, gdzie spotkamy olsze i wodę, spodziewać się można dziko rosnących porzeczek czarnych. Ich niepozorne kwiaty pojawiają się na przełomie kwietnia i maja.

Na ulistnionej gałązce krzewu drobne zielonawe kwiatki z elementami czerwieni. Zbliżenie na roślinę bez szerokiego tła.
Porzeczka czarna, fot. Łukasz Fuglewicz

Mimo, że olsy są tak ciekawe, dzięki zabagnieniu stanowią jedne z najmniej dostępnych zbiorowisk leśnych.

Jednogatunkowy ols wczesną wiosną ze znaczną ilością martwego drewna pośród mokradeł.
5.jpg;15.jpg;71KB;Widok na ols z Wydmy Łąckiej;fot. Anna Lindyberg; Pogodny kadr składający się z kilku barwnych pasów. Na pierwszym planie białe wydmy, dalej kontrastująca zieleń olsu i skrząca się tafla jeziora zwieńczona linią lasów na horyzoncie.
Ols w sąsiedztwie jeziora Łebsko, fot. Łukasz Fuglewicz

Podążając szlakami turystycznymi oraz ścieżkami przyrodniczymi po Słowińskim Parku Narodowym możemy odnaleźć olsy w rejonie jeziora Dołgie Wielkie oraz wokół jeziora Łebsko. W szczególności ta ostatnia lokalizacja warta jest naszej uwagi – na Mierzei ols sąsiaduje bezpośrednio z wydmami.

Pogodny kadr składający się z kilku barwnych pasów. Na pierwszym planie białe wydmy, dalej kontrastująca zieleń olsu i skrząca się tafla jeziora zwieńczona linią lasów na horyzoncie.
Widok na ols z Wydmy Łąckiej, fot. Anna Lindyberg
Print Friendly, PDF & Email