Udział siedlisk i ekosystemów wodnych w Słowińskim Parku Narodowym jest zdumiewający i stanowi większą część Parku. Nazwanie SPN Parkiem „wodnym” jest uzasadnione. Do puli obszarów morskich, powierzchni jezior oraz rzek należy doliczyć rowy i kanały.

Las, widok na prosty, sztuczny przekop wypełniony wodą.
Kanał Łebsko – Gardno; fot. Ł. Fuglewicz

Sumaryczna długość sztucznych przekopów odwadniających Park i jego najbliższą otulinę przekracza 800 km!, a ustalenie tej wartości było możliwe dzięki nowoczesnym metodom teledetekcyjnym. Z punktu widzenia gospodarczego, poprzedzającego czas powstania Parku, stworzenie oraz zarządzanie siecią rowów i kanałów pozwoliło użytkować podmokłe równiny Wybrzeża Słowińskiego.
Spoglądając współcześnie na sieć kanałów można w nich dostrzec rozliczne zwierzęta wodne: drobne bezkręgowce, ryby (słonecznice), płazy (żaby zielone) i większe ssaki np. bobry. Nie bez znaczenia jest ten ostatni bohater, któremu rowy służą do przemieszczania się i który kształtuje środowisko pod swoje potrzeby jak każdy inny tzw. inżynier ekosystemów. Między innymi za sprawą rzeczonego bobra w kanałach przybywa życia. Pojawiają się też rośliny wodne i szuwarowe: okrężnica bagienna, knieć błotna (kaczeńce), łączeń baldaszkowy, tatarak … .

Szczyt pędu z rozmieszczonymi po bokach kwiatach. Płatki białe, małe, delikatne, z różowym odcieniem.
Okrężnica bagienna – kwiaty; fot. Ł. Fuglewicz
Odziomek rośliny z różyczką pierzastych liści na błocie.
Okrężnica bagienna – liście; fot. Ł. Fuglewicz
Print Friendly, PDF & Email