W dniu 20 października br. skorzystaliśmy z zaproszenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i wyruszyliśmy wraz z innymi pasjonatami Regionu na zorganizowany spacer krajobrazowy po ścieżce przyrodniczej w Gałąźni Małej.

Mieliśmy okazję zapoznać się nie tylko z różnorodnymi przyrodniczymi walorami ścieżki, ale też zwiedzić największą na rzece Słupi elektrownię wodną, zobaczyć zamek wodny, przejść się po rezerwacie „Dolina Huczka”.

Byliśmy również w miejscu osady wczesnośredniowiecznej, która możliwe, że nią jednak nie była … .

Lasy bukowe, grądy, łęgi, źródliska i Słupia – rzeka o charakterze górskim (szybki prąd, duże spadki) – to wszystko wraz z ukształtowaniem terenu zachęca do ponownych odwiedzin w każdej porze roku. Jest co zwiedzać, zarówno pieszo, rowerem czy popularnym szlakiem kajakowym.

Spacer odbył się w ramach Dnia Krajobrazu.

Print Friendly, PDF & Email