Serdecznie zapraszamy na wystawę „Ochrona torfowisk dla klimatu”, która prezentowana będzie przez najbliższy miesiąc w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Wystawa przedstawia działania podejmowane przez państwa nadbałtyckie w celu ochrony torfowisk.

Torfowiska to unikalne ekosystemy które odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Poprzez magazynowanie wody i węgla wpływają pozytywnie na nasz klimat. Niestety w Europie wiele z nich doświadczyło zmian spowodowanych ingerencją człowieka. Przez ich osuszanie czy pobór torfu przekształciły się z magazynów węgla w emitatorów tego pierwiastka. Osuszone torowiska wprowadzają do obiegu dwutlenek węgla i podtlenek azotu, czyli tak zwane gazy cieplarniane, które w połączeniu z innymi gazami emitowanymi przez człowieka przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Aby złagodzić efekty osuszenia i zredukować emisje gazów cieplarnianych projekt LIFE Peat Restore odtwarza torfowiska w pięciu krajach: Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce i w Niemczech. Wystawa powstała jako podsumowanie działań w tych pięciu państwach. Przedstawia miejsca, w których odbywa się odtwarzanie torfowisk, a także funkcje tych ekosystemów, ich różnorodność biologiczną, piękno i naukę, jaka płynie z tych działań.

Fot. M. Machura

Obecnie wystawa prezentowana jest w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo. To właśnie w Słowińskim Parku Narodowym podejmowane są działania przyczyniające się do odtwarzania torfowisk. Torfowiska wysokie: Kluki, Ciemińskie Błota i Wielkie Bagno to obszary, które ucierpiały z powodu melioracji lub wydobycia torfu. Siedliska te porosły lasem i jedynie gdzieniegdzie zachował się ich otwarty charakter z płatami roślinności torfotwórczej. Aby zatrzymać wodę i przywrócić ich otwarty charakter usunięto drzewa i krzewy, a także przyblokowano rowy melioracyjne. Dodatkowo, działania obejmują także nowatorskie pomysły, jak na przykład instalacja pływających wysp z roślinnością torfotwórczą na jednym z basenów powydobywczych.

Fot. M. Machura

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Print Friendly, PDF & Email