Opłaty za wstęp

Wysokość opłat za wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie:

 1. Dorośli: 16,00 zł
 2. Uczniowie szkół i studenci: 12,00 zł
 3. Emeryci i renciści: 12,00 zł
 4. Osoby niepełnosprawne z opiekunem: 12,00 zł
 5. Nauczyciele, wychowawcy: 12,00 zł
 6. Osoby w grupach powyżej 10 osób: 8,00 zł
 7. Członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2021 poz. 1744) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny: 1,00 zł

W cenie opłaty za wstęp do Muzeum oferujemy seans 3D, audioprzewodniki, karty RFiD
w niemieckiej i angielskiej wersji językowej.
Film 3D (ok. 20 min) prezentuje, jak i kiedy przebiegały procesy, które stworzyły dzisiejszy krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego. Z uwagi na stopień trudności poruszanych zagadnień seans 3D polecamy starszym dzieciom i osobom dorosłym.

Seans 3D wyświetlany jest w godzinach:

 1. Maj-wrzesień: 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30
 2. Październik-kwiecień: 10:30; 11:30; 12:30

Nie pobiera się opłat od:

 1. dzieci w wieku do lat 7,
 2. osób fizycznych posiadających srebrną lub złotą Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” – dotyczy tylko wejścia na Latarnię Morską w Czołpinie,
 3. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
 4. mieszkańców gmin: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin
 5. pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.

Osoby, które zgodnie z zarządzeniem nie wnoszą opłat lub wnoszą opłaty w określonej wysokości, bądź ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez przedstawiciela ustawowego są zobowiązane do okazania dokumentu upoważniającego do zwolnienia.
Brak dokumentu, odmowa jego okazania lub odmowa pisemnego podpisania oświadczenia o spełnieniu wymaganego kryterium skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100% opłaty ustalonej.

Wysokość opłat za udostępnienie ‘Kompleksu Czołpino’ i ‘Kompleksu Centrum Parku’:

Wprowadzono możliwość dokonania jednodniowej opłaty za wstęp do ‘Kompleksu Czołpino’. Obejmuje ona wstęp do Parku, wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie i wstęp na latarnię morską w Czołpinie. Opłata ‘Kompleks Centrum Parku’ obejmuje ‘Kompleks Czołpino’ plus wieżę Rowokół.

Wysokość opłat za wstęp do ‘Kompleksu Czołpino’:

 1. Dorośli: 24,00 zł
 2. Uczniowie szkół, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 14,00 zł

Wysokość opłat za wstęp do ‘Kompleksu Centrum Parku’:

 1. Dorośli: 30,00 zł
 2. Uczniowie szkół, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 18,00 zł
Print Friendly, PDF & Email