Opłaty za wstęp

Muzeum mieści się w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, w związku z tym pobierana jest opłata za wstęp do Parku Narodowego zgodnie z w/w zarządzeniem.

Zwiedzanie ekspozycji stałej w Budynku nr 1 wymaga wniesienia opłaty za wstęp w wysokości:

10,00 zł – dorośli:

7,00 zł -uczniowie szkół i studenci; emeryci i renciści; osoby niepełnosprawne z opiekunem; nauczyciele, wychowawcy

5,00 zł – osoby w grupach powyżej 10 osób

Nie pobiera się opłaty od:

  • dzieci w wieku do lat 7
  • osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
  • osób fizycznych posiadających srebrną lub złotą Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich “BLIZA” – dotyczy tylko wejścia na Latarnię Morską w Czołpinie
  • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
  • mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin
  • członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 poz. 1832 t.j. z późn. zm.), posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
  • pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.

W cenie opłaty za wstęp do Muzeum oferujemy seans 3D, audioprzewodniki, karty RFiD.

Film 3D (ok. 20 min) prezentuje, jak i kiedy przebiegały procesy, które stworzyły dzisiejszy krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego.

Z uwagi na stopień trudności poruszanych zagadnień seans 3D polecamy starszym dzieciom i osobom dorosłym.

Seans 3D wyświetlany jest w godzinach:

  1. maj-wrzesień: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
  2. październik–kwiecień: 10:30, 11:30, 12:30
Print Friendly, PDF & Email