Opłaty za wstęp

Wysokość opłat za wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie:

 1. Dorośli: 14,00 zł
 2. Uczniowie szkół i studenci: 10,00 zł
 3. Emeryci i renciści: 10,00 zł
 4. Osoby niepełnosprawne z opiekunem: 10,00 zł
 5. Nauczyciele, wychowawcy: 7,00 zł
 6. Osoby w grupach powyżej 10 osób: 7,00 zł

W cenie opłaty za wstęp do Muzeum oferujemy seans 3D, audioprzewodniki, karty RFiD. Film 3D (ok. 20 min) prezentuje, jak i kiedy przebiegały procesy, które stworzyły dzisiejszy krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego.
Z uwagi na stopień trudności poruszanych zagadnień seans 3D polecamy starszym dzieciom i osobom dorosłym.

Seans 3D wyświetlany jest w godzinach:

 1. Maj-wrzesień: 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30
 2. Październik-kwiecień: 10:30; 11:30; 12:30

Nie pobiera się opłat od:

 1. dzieci w wieku do lat 7,
 2. osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 3. osób fizycznych posiadających srebrną lub złotą Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” – dotyczy tylko wejścia na Latarnię Morską w Czołpinie,
 4. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
 5. mieszkańców gmin: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin
 6. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 poz. 1832 t.j. z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 7. pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.

Osoby, które zgodnie z zarządzeniem nie wnoszą opłat lub wnoszą opłaty w określonej wysokości, bądź ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez przedstawiciela ustawowego są zobowiązane do okazania dokumentu upoważniającego do zwolnienia.
Brak dokumentu, odmowa jego okazania lub odmowa pisemnego podpisania oświadczenia o spełnieniu wymaganego kryterium skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100% opłaty ustalonej.

Wysokość opłat za udostępnienie ‘Kompleksu Czołpino’:

Wprowadzono możliwość dokonania jednodniowej opłaty za wstęp do ‘Kompleksu Czołpino’. Obejmuje ona wstęp do Parku, wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie i wstęp na latarnię morską w Czołpinie.

Wysokość opłat za wstęp do ‘Kompleksu Czołpino’:

 1. Dorośli: 20,00 zł
 2. Uczniowie szkół, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy: 12,00 zł
Print Friendly, PDF & Email