Wskaźniki

Wskaźnik produktu:

– liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej – 1,

– rok osiągnięcia wartości docelowej – 2018

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

– średnia liczba odbiorców działań edukacyjnych prowadzonych w obiektach będących przedmiotem wsparcia w skali roku – 30 000 osób/rok

– rok osiągnięcia wartości docelowej – 2019

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Print Friendly, PDF & Email